Click here for Myspace Layouts
Oruzane Snage BiH 2008/08

Oruzane Snage BiH

"Dobro dosli na blogg oruzanih snaga BiH"

20.08.2008.

APC i IFV

OS BiH posjeduje: M-113,AMX-10,AMX-10RC,BVP M-80,HMMWV,BOV-3,BOV-VP, i BMP-2.
 

 TECH:     M-113 Posada(2+11putnika)
                              Max brzina(66 kmh)

                  AMX-10: Posada(3+8putnika)
                                  Brzina(65 kmh)
      
                  BVP M-80:Posada(3+8putnika)
                                     Max brzina:(65 kmh)  (10 kmh na vodi)

                  BOV-3:Posada(2+8putnika)
                              Brzina(100kmh)

                  BOV-VP:Isti kao BOV-3 samo veci oklop.

                 BMP-2:posada(2+8putnika)
                              kalibar(30mm)
                              brzina(65kmh)                                        
                 
                

20.08.2008.

Avioni

OS BiH krila su: Soko G4, Soko J21, Soko J21, MIG21, LOLA UTVA 71 TRAINER...

Tech:    Soko G4: Tip-(Lovac,bomber)   ¨¨¨¨¨¨¨¨22 Komada
                                  
                                                             Soko J21: Tip-(napdač na zemlju,podrška)  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10 Komada

              J22 Orao:  Tip-(Lovac,bomber)  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7 Komada

              Mig 21:       Tip-(Lovac)   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨55 Komada
                                      
              Lola Utva:  Tip-(Avion za trening)   ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨10 Komada

20.08.2008.

Raketna Artiljerija

U ovo spadaju: BM:21, M63-PLAMEN, M77 OGANJ, M87 ORKAN, FROG-7-LUNA.

Tech:   BM21: Posada-(4)                  OS BiH posjeduje 200 ovih lansera
                          Kalibar-(122,4mm)
                          Max brzina-(75km/h)
                          Max domet-(20500m)

             M63:     Posada-(7)             OS BiH posjeduje 55 ovih lansera

             M77:    Posada-(5)
                          Max brzina-(80km/h)         OS BiH posjeduje 45 ovih lansera

             M87:   Posada-(5)
                         Max brzina-(80km/h)        OS BiH posjeduje 100 ovih lansera

             Luna: Domet-(70km)
                         Bojeve glave-(Visoko explozivno, hemijska glava, nuklearna glava)   10 komada luna             Ove projektile na balkanu imaju samo OS BiH i crna gora koja posjeduje 3 komada.          

17.08.2008.

Artiljerija topovi, haubice

Ostatak topova i haubica su: D20, M101A, M114, 2S1, M46.

TECH--  D20:  Posada-(8)
                           Kalibar-(152mm)
                          Max domet-(24km)                 Broj:280


               M101A:  Kalibar-(110mm)
                              Max domet-(11.5km)          Broj: 145

               M114:    Posada-(11)
                              Kalibar-(155mm)
                              Max domet-(14.600m)        Broj: 360

               2S1 samohodna haubica: Posada-(4)
                                                               Oklop-(20mm)
                                                               Brzina-(60km)       Broj: 100

               M46: Kalibar-(130mm)
                         Posada-(8)
                         Max domet-(38km)                            Broj:220

17.08.2008.

Artiljerija

Sto se tiče pješadijskog naoružanja, već smo ga završili sada je na redu artiljerija.
Artiljerija OS BiH je čvrst stub odbrane i služi se sa Topovima, Haubicama, Višecjevnim lanserima i sa Projektilima koje BiH takodje posjeduje, prvog sam izdvojio topa  D30 Nora koji se proizvodio u: SSSR,SFRJ,BiH.

                                      TECH D30: Posada-(1+7)
                                                            Kalibar-(122mm)
                                                            Okreće se za 360 stepeni
                                                            Max domet-(22km)                         OS BiH posjeduje oko 200 D30!

17.08.2008.

Snajperi

Snajperi koje koristi OS BiH su: M91,M76.
To su 2 snajpera za koje ja znam da imamo u većim ciframa, a za ostale nisam siguran
ali znam da imamo tu još par vrsta američkih snajpera.

17.08.2008.

Raketno pješadijsko naoružanje

OS BiH se služi sa RPG7, ZOLJA, AT4, M79 Rocket luncher.
Napomenuću da jedan AT4 košta 1.500 us $ te da ih OS BiH posjeduje oko 750 komada.
Ostali projektili nemaju tačne podatke ali svaki od njih se nalazi u većoj cifri od 800 komada.

ZOLJA M79 RL RPG7
16.08.2008.

Tesko pjesadijsko naoruzanje

Teško pješadijsko naoružanje su mitraljezi: M60,M240,M2,M84 Zastava.

Tech M60: Težina-(10.5kg)
                    Dužina-(1.077mm)
                    Kalibar-(7.62x51mm NATO)
                    Efikasan domet-(1.100m)

         M240: Veoma slične karakteristike kao kod M60 samo što je teži, noviji i ima malo veći domet.
        
          M2:   Težina-(38kg)
                   Dužina-(1650mm)
                   Efektivan domet: od (1100m do 2000m)
       
          M84: Težina-(10kg)
                    Dužina-(1175mm)
                    Efektivan domet-(1000m)
                    Redenik-(od 100m do 250m)
                    Kalibar-(7.62x54)

M60 M2 ZASTAVA M84
16.08.2008.

Hekleri

HK33 je njemački hekler kojeg koriste deminerske jedinice u OS BiH.

Tech HK33: Težina-(3.65kg)
                       Dužina-(920mm)
                       Kalibar-(5.56x45mm NATO)
                       Spremnik-(od 25m, 30m do 40m)
                 Efektivan domet-(od 100m do 400m)     OS BiH posjeduje oko 3200 ovih heklera.


MP5 takodje njemčki hekler.

Tech MP5: Težina-(2.54kg)
                    Spremnik-(15 ili 30 metaka)
                    Kalibar-(9x19mm Parabellum)   OS BiH posjeduje oko 3000 ovih heklera.

Škorpion vz 61 je popularni Čehoslovački hekler.

Tech Škorpion: Težina-(1.30kg)
                            Dužina-(517mm)
                            Spremnik-(10 ili 20 metaka)
                            Kalibar-(9x17mm Short)         OS BiH posjeduje oko 3400 ovih heklera.

MP5 Škorpion
16.08.2008.

Primarne Puške

Glavna puška koju koriste OS BiH je slavna americka puška M16.

Tech m16: Težina-(3.9kg)
                    Dužina-1.000mm)
                    Spremnik-(20 do 30 metaka)
                    Kalibar-(5.56x45mm NATO)
                    Efektivan domet-(550m)
OS BiH posjeduje oko 50000 ovih pušaka. 

Druga po redu je poznati AK-47,koi se koristi za rezervu u slučaju rata.

Tech ak-47: Težina-(4.3kg)
                      Dužina-(870mm)
                      Spremnik-(30 do 40 metaka)
                      Kalibar-(7.62x39mm M43)
                      Efektivan domet-(od 100m do 800m)
OS BiH posjeduje oko 85000 ovih pušaka.

ak47 i m16 AK47
16.08.2008.

Oruzane Snage BiH

Na službi u Oružanim snagama mogu biti vojna lica, civilna lica i kadeti. Vojna lica su profesionalna vojna lica i lica u rezervnom sastavu dok su na službi.

Oružane snage BIH imaju oko 10.000 profesionalnih vojnih lica, oko 5.000 lica u rezervnom stanju kao i oko 1.000 civilnih djelatnika.

Rodovi su:

 • pješadija,
 • artiljerija,
 • artiljerijsko-raketne jedinice protuzračne odbrane,
 • oklopno-mehanizirane jedinice,
 • avijacija,
 • inžinjerija,
 • veza,
 • atomsko-biološko-hemijska odbrana,
 • elektronsko izviđanje i protuelektronska borba,
 • zračno osmatranje i javljanje,
 • vojnoobavještajni.
Free Music
Free Music
Free Music